اجرای نمایشگاه داخلی کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت بازگشت

از تمامی شرکت‌های علاقه‌مند به شرکت در نمایشگاه داخلی کنفرانس دعوت می‌شود تا با دبیرخانه کنفرانس به شماره 02173932533 هماهنگی نمایند.

   

 

 

تاریخ خبر:  1401/09/18