محورهای موضوعی کنفرانس:

 

 محورهای حوزه حفاظت در سیستم­های قدرت:

 • طرحهای نوین در حفاظت شبکه های انتقال و توزیع
 • طرحهای نوین در حفاظت تجهیزات سیستم های قدرت
 • حفاظت شبکه ­های هوشمند انرژی الکتریکی
 • سیستم ­های حفاظتی ویژه (SPS)
 • حفاظت گسترده سیستم­ های قدرت (WAP)
 • روشها و الگوریتم­ های حفاظت دیجیتال
 • امنیت سایبری در سیستم ­های حفاظتی
 • مکان­یابی خطا در شبکه ­های توزیع و انتقال
 • سیستم زمین و سیستم حفاظتی
 • حفاظت اضافه ولتاژ در شبکه­ های قدرت
 • حفاظت ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال
 • روشهای حفاظت در سیستمهای انتقال برق مستقیم (DC)
 • حفاظت شبکه های مجهز به سیستمهای اینورتری
 • اثر محدودکننده ­های جریان خطا (FCL) بر سیستم­ های حفاظتی
 • کاربرد مفاهیم اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در حفاظت سیستم­ های قدرت
 • کاربرد سیستم­ های نوین مخابراتی در حفاظت شبکه­ های برق
 • مدل­سازی حالت گذرای شبکه از منظر مطالعات حفاظتی
 • قوس ناگهانی (Arcflash) در تجهیزات برقی و راه ­های کاهش آن
 • نقش سیستمهای حفاظتی در تاب­ آوری شبکه
 •  سیستم ­های حفاظت اتوماسیون شده
 • عملکرد سیستمهای حفاظتی در مقابل عوامل مختلف (نوسان توان، هارمونیکها و ...)
 • نگهداری، تعمیرات و بهره­ برداری سیستم­ های حفاظت

 محورهای حوزه اتوماسیون در سیستم­های قدرت:

 • اتوماسیون در نیروگاه ­ها و پست ­های شبکه
 • اتوماسیون در شبکه­ های انتقال و توزیع
 • سیستم ­های اتوماسیون برق در صنعت
 • زیرساخت­ های ارتباطی و مخابراتی در اتوماسیون و شرایط وقوع بحران
 • قابلیت اطمینان و امنیت در سیستم­ های اتوماسیون
 • امنیت سایبری در سیستمهای اتوماسیون
 • نگهداری، تعمیرات و بهره­ برداری از سیستم ­های اتوماسیون
 • سنسورهای هوشمند و زیرساخت­ های اندازه­ گیری پیشرفته
 • اتوماسیون اطلاعات اداری و اتوماسیون اطلاعات صنعتی
 • روش­ های جداسازی فناوری اطلاعات و فناوری عملیاتی
 • خطرات و ایمن ­سازی فناوری عملیاتی
 • داده­ کاوی در بستر اتوماسیون
 • اثر اتوماسیون بر بهبود پارامترهای فنی و اقتصادی شبکه