مقالات ارسال شده به کنفرانس باید اصول اخلاق در پژوهش را رعایت نموده باشند. مضامین تخلف از منشور آکادمیک را می‎توانید در وبسایت IEEE و لینک زیر بیابید:

 

لینک اصول اخلاق در پژوهش IEEE