بازگشت ارائه الگوریتم حفاظتی مبتنی بر PSO برای هماهنگی بهینه رله‎ها در ریزشبکه
نویسندگان:
اویس عظیمی بیزکی
عنوان کنفرانس:
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)
سال انتشار:
1396
دریافت فایل مقاله:
HyperLink