بازگشت مکان‌یابی خطا بر اساس مشخصات زمان-فرکانس موج سیار در خطوط انتقال هوایی HVDC
نویسندگان:
امیر حسین اسداللهی - سیدستار میرحسینی - صادق جمالی
عنوان کنفرانس:
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)
سال انتشار:
1396
دریافت فایل مقاله:
HyperLink