بازگشت ارائه روشی برای بهینه سازی دقت و سرعت تشخیص جزیره ای در ریزشبکه
نویسندگان:
نادر هاتفی ترشیزی - حمیدرضا نجفی - عباس صابری نوقابی
عنوان کنفرانس:
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)
سال انتشار:
1396
دریافت فایل مقاله:
HyperLink