بازگشت بهبود حفاظت از خطوط انتقال نیروی تک مداره در برابر صاعقه با بکارگیری سیم‌های زمین پایین دست
نویسندگان:
اسماعیل احمدیان - دکتر محسن نیاستی
عنوان کنفرانس:
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)
سال انتشار:
1396
دریافت فایل مقاله:
HyperLink