بازگشت جایابی و تعیین ظرفیت بهینه محدود کننده جریان خطا (FCL) با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع کرم شب تاب
نویسندگان:
امیر شریفیان - حسن قنبرزاده - صادق کشاورز
عنوان کنفرانس:
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)
سال انتشار:
1396
دریافت فایل مقاله:
HyperLink