بازگشت مرور چند روش برای تشخیص نوسان توان و مقایسه بین آنها با استفاده از تست عملی
نویسندگان:
فرزاد رضوی - بهروز طاهری - مهدی محمدی قلعه سفیدی - محمد پرپائی - میلاد فقیه لو
عنوان کنفرانس:
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)
سال انتشار:
1396
دریافت فایل مقاله:
HyperLink