نشانی: دبیرخانه کنفرانس، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، خیابان دانشگاه علم و صنعت، خیابان هنگام، میدان رسالت، تهران، ایران.

تلفن: 77240354-021

فاکس: 77240355-021


چنانچه سئوال و یا درخواستی دارید لطفاً در بخش پایین آن را مطرح نمایید.  
* نام و نام خانوادگی:
 
* پست الكترونیکی:
 
* سئوال:
 
لطفاً عبارتی را كه در تصویر زیر مشاهده می‌كند وارد نمایید:
(به بزرگ و كوچك بودن حروف دقت نمایید)