محدودیت حجم فایل ارائه بازگشت

اطلاعیه مهم: محدودیت حجم فایل ارائه

پژوهشگران گرامی با توجه به محدودیت حجم در نرم افزار اسکای روم لطفا حجم فایل ارائه حداکثر 5M  باشد.

تاریخ خبر:  1399/10/08