مشاهده برنامه زمانبندی کنفرانس بازگشت

کاربران محترم:

ضمن تشکر و قدردانی از شرکت در کنفرانس و ارسال مقاله به "سیزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت" برنامه زمانبندی کنفرانس در ذیل قابل مشاهده است .
کنفرانس در روزهای 18 الی 19 دی ماه در محل دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.
توجه:‌ نشست های ارائه مقالات به صورت 15 دقیقه ای می باشد که با توجه به موضوعات مشابه، بطور موازی در سالن های مجزا برگزار می گردد.
همچنین برای دریافت این برنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

جهت مشاهده برنامه زمانبندی کنفرانس کلیک کنید.

 

 

تاریخ خبر:  1397/10/15