نمایه سازی مقالات کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بازگشت

به اطلاع می رساند مجوز ISC با کداختصاصی 501-091-97180 توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، برای سیزدهمین کنفرانس ملی حفاظت و اتوماسیون در سیستم­ های قدرت صادر گردید و مقالات پذیرفته شده کنفرانس در پایگاه استنادی نمایه سازی خواهد شد.

تاریخ خبر:  1397/08/21