علاقه مندان به برگزاری کارگاه‌‌های آموزشی بازگشت

اساتید و پژوهشگرانی که علاقه مند به برگزاری کارگاه‌‌های آموزشی در سیزدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت (IPAPS 2019) می‌باشند، می‌توانند مشخصات کارگاه مورد نظر (شامل عنوان، محتوا، رزومه استاد، ساعت و سرفصل هایکارگاه) را تا تاریخ 30 مهرماه 97 به ایمیل کنفرانس ارسال نمایند. پس از بررسی درخواست‌ها در کمیته علمی، لیست و مشخصات کارگاه‌های تایید شده از طریق سایت کنفرانس اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ایمیل: info@ipaps.ir

تاریخ خبر:  1397/07/10