اعلام نتایج داوری مقالات بازگشت

لیست مقالات پذیرفته شده در دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت اعلام شد

زمان ارائه مقالات پژوهشگرانی که نوع پذیرش مقاله آنها به صورت ارائه می‌باشد متعاقباً اعلام خواهد شد

ردیف

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسنده

نوع پذیرش

1

1106

ارائه روشی مناسب جهت تنظیم و هماهنگی حفاظت 51V واحدهای نیروگاهی با حفاظت های شبکه انتقال

علی عاقلی

پوستر

2

1108

بررسی و تحلیل پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد حفاظت اتصال زمین محدود شده ترانسفورماتور قدرت

یاسر دامچی

پوستر

3

1112

بازبست تک‌قطبی در خطوط انتقال تک‌مداره با جبرانسازی سری

مصطفی بخشی پور جویباری

پوستر

4

1113

هماهنگی بهینه رله‌های جریان زیاد با مشخصه معکوس خطی تکه‌ای توسط الگوریتم PSO

منصور اوجاقی

ارائه

5

1115

بهبود حفاظت از خطوط انتقال نیروی تک مداره در برابر صاعقه با بکارگیری سیم‌های زمین پایین دست

اسماعیل احمدیان

ارائه

6

1117

هماهنگی حفاظتی در یک شبکه توزیع واقعی با حضور منابع تولید پراکنده

پیمان جعفریان

ارائه

7

1118

تحلیل فنی حفاظتی تریپ واحد 3 نیروگاه طوس با شبیه‌سازی در نرم‌افزار DIgSILENT و بررسی لزوم استفاده از حفاظت پشتیبان برای ژنراتورها

علی ابراهیمی اله آبادی

پوستر

8

1119

یک طرح ساده و عملی به منظور حفاظت قطع تحریک در ژنراتور سنکرون

عباس حسنی

ارائه

9

1120

مکانیابی بهینه ریکلوزر در شبکه توزیع با بکارگیری روش آنالیز اثرات مدهای خطا- مطالعه موردی

علی آشورنژاد

ارائه

10

1122

Fault Detection in Photovoltaic Arrays Based on Voltage Monitoring

محمد آزما

ارائه

11

1126

دسته‌بندی هوشمند انواع خطا در خطوط انتقال تک مداره مبتنی بر تحلیل فضای فاز و الگوریتم یادگیری رگرسیون لجستیک

داریوش فرهادی

ارائه

12

1127

بررسی تاثیر انواع پل¬های دیودی محدودکننده جریان خطا بر پایداری و قابلیت عبور از خطای توربین¬های بادی سرعت متغیر

سیدعبدالرحمان احمدنژاد

پوستر

13

1128

مرور چند روش برای تشخیص نوسان توان و مقایسه بین آنها با استفاده از تست عملی

فرزاد رضوی

پوستر

14

1129

تنظیم تطبیقی زمان بازیابی عایقی در رلههای بازبست بر مبنای شرایط فیزیکی و محیطی

بابک واحدی

ارائه

15

1131

تعیین محل وقوع خطای امپدانس بالا بر روی شاخه خطادار در شبکه-های توزیع با درنظر گرفتن قوس ناشی از خطا

بهزاد فروغی نیا

ارائه

16

1132

A Novel Method for Synchronous Generator Protection against Loss of Excitation Based on Flux Derivative Technique

میلاد نیازآذری

ارائه

17

1134

جایابی بهینه برقگیرهای فرانکلین به منظور حفاظت خطوط فشار متوسط شبکه توزیع

محسن مجیدی

ارائه

18

1137

مکان‌یابی خطا بر اساس مشخصات زمان-فرکانس موج سیار در خطوط انتقال هوایی HVDC

امیر حسین اسداللهی

ارائه

19

1141

Monitoring of Gas Turbine Power Plant Using Modbus/TCP

علیرضا محمدزاده

پوستر

20

2105

جایابی و تعیین ظرفیت بهینه محدود کننده جریان خطا (FCL) با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع کرم شب تاب

امیر شریفیان

ارائه

21

2107

Consideration of the Reliability of the SCADA System of North Area Operating Center (NAOC) of Iran

صمد عراقی

ارائه

22

3104

ارائه الگوریتم حفاظتی مبتنی بر PSO برای هماهنگی بهینه رله‌ها در ریزشبکه

اویس عظیمی بیزکی

ارائه

23

6101

تشخیص خطای شکستگی میله‌های روتور موتورهای قفس سنجابی در شرایط Online مبتنی بر اندازه¬گیری شار فاصله هوایی

یونس سلیمانی

ارائه

24

6107

ارائه روشی برای بهینه سازی دقت و سرعت تشخیص جزیره ای در ریزشبکه

نادر هاتفی ترشیزی

ارائه

25

7110

ارائه روش جدید در کنترل ولتاژ شبکه توزیع ولتاژ متوسط در حضور منابع تولید پراکنده

مهدی محمدی

ارائه

26

8104

ارایه روشی ساده و عملی برای جلوگیری از اشباع ترانسفورمر جریان

مهدی دلزنده صرفه جو

ارائه

27

8105

An adaptive distance relay setting for the lines connected to wind farms using artificial neural network

مصطفی دودانگه

ارائه

28

8117

تشخیص آنلاین خطای حلقه به حلقه درترانسفورماتورهای قدرت برمبنای تغییرات عدم تعادل و تغییرات اندازه امپدانس توالی مثبت

هومن کاظمی

ارائه

29

9110

ارزیابی و بهبود افت و فروافتادگی ولتاژ ناشی از قطع منابع تولید پراکنده در اثر حفاظت ضد جزیره ای DG در شبکه توزیع

محمد شمسی جامخانه

ارائه

30

9111

بررسی عملکرد روش¬های تشخیص جزیره¬ای شدن واحدهای تولیدات پراکنده مبتنی بر الکترونیک قدرت در حضور ژنراتورهای سنکرون

حیدر صامت

ارائه

31

9112

بهبود قابلیت گذر از ولتاژ پایین ژنراتورهای بادی به کمک محدودکننده جریان خطا

میرعماد حمیدی مته کلائی

پوستر

32

9113

ارائه طرح حفاظتی جدید جهت تطبیق امپدانس FCL برای هماهنگی حفاظتی رله‌ها در شبکه‌های توزیع با حضور DG

علی حبیب اللهی

ارائه


تاریخ خبر:  1396/10/09