نمایه شدن کنفرانس در ISC بازگشت

دوازدهمین کنفرانس ملی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) ثبت گردید و تمامی مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس در پایگاه استنادی جهان اسلام نمایه خواهند شد.

کد اختصاصی همایش در پایگاه استنادی جهان اسلام : 01504-96171

بر اساس آیین نامه های ارتقا و ارزشیابی علمی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت  و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات آموزش عالی، امتیاز شرکت در کنفرانس‌ها تنها به مقالاتی تعلق می‌گیرد که در پایگاه ISC نمایه شده باشند.

جهت مشاهده این کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://conf.isc.gov.ir/ipaps

تاریخ خبر:  1396/07/29