برگزاری بیش از 9 عنوان کارگاه آموزشی در تاریخ 27 دی‌ماه بازگشت

تا کنون بیش از 9 عنوان کارگاه آموزشی به منظور برگزاری در روز بیست و هفتم دی‌ماه نهایی شده است. این کارگاهها عبارتند از:

  • 1-DCS ملی
  • 2-کاربرد استفاده از استاندارد IEC61850 و معرفی و مقایسه با سایر پروتکل‌های قدیمی
  • 3-Arc Protection
  • 4-اتوماسیون شبکه‌های توزیع
  • 5-مهندسی سیستم‌های اتوماسیون پست
  • 6-سیستم‌های مخابراتی در شبکه‌های انتقال برق
  • 7-طراحی عملی سیستم‌های حفاظتی در شبکه‌های انتقال
  • 8-IoT در صنعت برق
  • 9-سامانه پايش وضعيت و تشخيص عيب توربين باد
تاریخ خبر:  1395/09/16