برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر تخصصی بازگشت

برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر تخصصی در یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم قدرت، با عنوان "چالش‌های اتوماسیون در شبکه انتقال" با مدیریت مهندس سید زمان حسینی، معاون انتقال شرکت توانیر در روز چهار‌شنبه 29 دی‌ماه سال جاری ساعت 9 تا 10 در سالن اصلی مجتمع فرهنگی امام خمینی دانشگاه علم و صنعت ایران.

اعضای پنل عبارتند از: مهندس سید زمان حسینی (مدیر پنل)، دکتر هاشم علی‌پور (مدیر کل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر)، مهندس منصور سعیدی (معاون طرح‌های انتقال و توزیع نیرو، شرکت مشانیر)، مهندس ایمان رجایی (رییس کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکای صنعت برق ایران)، مهندس متولی زاده (مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان) و نماینده شرکت مهام شرق

تاریخ خبر:  1395/09/03