رفع مشکلات بخش آرشیو بازگشت

مشکلات  بخش آرشیو که از سوی برخی همراهان کنفرانس گوشزد شده بود رفع گردید. علاوه بر آن امکان جستجو در عنوان مقالات موجود در آرشیو هم برقرار شده  است. پایان خبر

تاریخ خبر:  1395/08/21