حمایت همه جانبه شرکت مدیریت شبکه برق کشور از برنامه ها و اقدامات دبیرخانه کنفرانس بازگشت

روز یکشنبه مورخ 18 مهرماه 1395، جلسه‌ مشترکی بین کمیته برگزار کننده کنفرانس با مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران جناب آقای مهندس همایون حائری برگزار گردید.

در این جلسه که به منظور دعوت حضوری از ایشان برای ایراد سخنرانی و همچنین دعوت از  مدیران و متخصصان شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای حضور در کنفرانس و اطلاع رسانی ایجاد هماهنگی با مجموعه شرکت مدیریت شبکه برق ایران برگزار گردید، ابتدا در خصوص اهداف و برنامه های نوآورانه کنفرانس توضیحاتی از سوی نمایندگان کمیته برگزارکننده کنفرانس ارائه گردید. سپس جناب آقای مهندس حائری ضمن اعلام قبولی دعوت دبیرخانه برای ایراد سخنرانی و تعیین زمینه اصلی آن و با تاکید بر اهمیت برگزاری چنین کنفرانس ها بر ایجاد فرصت هم افزایی محققین و متخصصین در رفع مشکلات صنعت برق کشور و ارتقاء دانش و اطلاعات کارشناسان این صنعت، حمایت همه جانبه شرکت مدیریت شبکه برق کشور را از برنامه ها و اقدامات دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت بیان نمودند و برای برگزاری جلسه دوم هماهنگی در محل دانشگاه نیز اعلام آمادگی نمودند.

 

تاریخ خبر:  1395/07/18