انتخاب پایان نامه برتر - برای اولین بار بازگشت

برای اولین بار

دبیرخانه کنفرانس به منظور قدردانی از تلاش های علمی و تحقیقاتی استادان و دانشجویان دانشگاه های کشور از پایان نامه ها و رساله های برتر در زمینه حفاظت و اتوماسیون سیستمهای قدرت قدردانی می نماید.

اطلاعات و نحوه اقدام به استحضار استادان محترم دانشگاه ها خواهد رسید ولی در هر صورت متقاضیان می توانند با دبیرخانه کنفرانس به نشانی info@ipaps.ir  مکاتبه و اطلاعات لازم را دریافت نمایند.

تاریخ خبر:  1395/06/04