Executive Committee:

  Conference Scientific Chair: 

Dr. S. Masoud Barakati

 

Conference Chair:

Dr. Mahmoud Okati Sadegh

 

Conference Organizer Chair

Dr. Ahmad Khajeh

 

Conference Executive Chair

Dr. Mojgan MollahassaniPour

 

     

Conference Scientific Committee:

Mahmoud Okati Sadegh

S. Masoud Barakati

Mojgan MollahassaniPour

Ahmad Khajeh

Hasan Ghafouri Fard

S.Hossein Hosseini

Teymour Ghanbari

Heidar Samet

Hosein Askarian Abianeh

MOein Abedini

Ehsan Hajipour

Zahra Moravej

S.Hamed Hashemi Dezaki

Mehdi Davarpanah

Majid Sanaye Pasand

Kazem Mazloumi

Georg Babamalik Gharepatian

S.Mohammad Shahrtash

Hamed Nafisi

Mahdi Vakilian

Touraj Amraee

 

 

 


Haidar Samet

Teymoor Ghanbari

Marjan Popov

Om Parkash Malik

Payman Dehghanian

M.S. Hamedani Golshan

Hosein Askarian Abiyaneh

Ebrahim Farjah

Mohammad Mohammadi

Mehdi Alahbakhshi

Mohammad Rastegar

Behrooz Zaker

S. Aliakbar Safavi

Alireza Khayatian

M.H. Asemani

M. M. Arefi

Paknosh Karimaghaee

Maryam Dehghani

Sadegh Jamali

Moein Abedini

Ehsan Hajipour

Zahra Moravej

Mojtaba Gilvanejad

Hamed Hashemi Dezaki

Majid Sanaye Pasand

Reza Mohammadi Chabanloo

Kazem Mazloumi

Peyman Jafarian

M. Abbas Abbassi

Amir Khorsandi

Shahram Montaser Kouhsari

Hossein Hosseinian

Mehrdad Abedi

G. Gharepetian

S. Mohammad Shahrtash

Hamed Nafisi

Mehdi Vakilian

Davod Hasanifar

Davod Farokhzad

Majid Khodami

S. Amir Hosseini

Babak Mozaffari

Mostafa Rajabi Mashhadi

Turaj Amraee

 

Steering Committee:

Mahmoud Okati Sadegh

S. Masoud Barakati

Mojgan MollahassaniPour

Ahmad Khajeh

Pouria Jaafari

Mehri Mehrjou