برنامه کنفرانس

سه شنبه صبح مورخ 10 دی 1398

زمان

برنامه

8:15 الی 8:45

پذیرش و ثبت نام

8:45 الی 9:00

مراسم افتتاحیه

تلاوت آیاتی از قرآن و پخش سرود ملی

9:00 الی 9:05

سخنرانی آقای دکتر طالبی رئیس دانشکده برق

9:05 الی 9:15

سخنرانی آقای دکتر عسکریان رئیس کنفرانس

9:15 الی 9:20

سخنرانی آقای دکتر حسینیان دبیر کنفرانس

9:20 الی 9:30

سخنرانی آقای دکتر غفوری فرد رئیس انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

9:30 الی 9:45

سخنرانی آقای دکتر معتمدی رئیس دانشگاه

9:45 الی 10:00

سخنرانی آقای دکتر فرخزاد مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران

10:00 الی 10:30

پذیرایی و بازدید از نمایشگاه و افتتاح آن

10:30 الی 11:15

سخنرانی کلیدی شماره 1: آقای دکتر رشیدی استاد دانشگاه EPFL

11:15 الی 12:00

سخنرانی کلیدی شماره 2: آقای دکتر Dong استاد دانشگاه Tsinghua University

12:00 الی 13:00

ناهار

سه شنبه عصر مورخ 10 دی 1398

زمان

برنامه 1

برنامه 2

برنامه 3

13:00 الی 14:00

میز گرد 1

کارگاه شماره 1

کارگاه شماره 2

14:00 الی 15:00

میز گرد 2

کارگاه شماره 3

15:00 الی 15:30

پذیرایی و بازدید از نمایشگاه

15:30 الی 17:00

ارائه شفاهی مقالات 1

کارگاه شماره 4

-

چهارشنبه صبح مورخ 11 دی 1398

زمان

برنامه 1

برنامه 2

برنامه 3

9:00 الی 10:30

ارائه شفاهی مقالات 2

کارگاه شماره 5

کارگاه شماره 6

10:30 الی 11:00

پذیرایی و بازدید از نمایشگاه

11:00 الی 12:30

ارائه شفاهی مقالات 3

کارگاه شماره 7

کارگاه شماره 8

12:30 الی 13:30

ناهار

چهارشنبه عصر مورخ 11 دی 1398

زمان

برنامه 1

برنامه 2

برنامه 3

13:30 الی 15:00

ارائه شفاهی مقالات 4

کارگاه شماره 9

کارگاه شماره 10

15:00 الی 15:30

پذیرایی و بازدید از نمایشگاه

15:30 الی 17:00

ارائه شفاهی مقالات 5

ارائه پوستری مقالات

کارگاه شماره 11

17:00 الی 18:00

مراسم اختتامیه

 

لیست کارگاه های آموزشی

شماره کارگاه

عنوان کارگاه

ارائه دهنده

1

بررسی و تحلیل حملات سایبری مهم به سامانه های صنعت برق

دکتر مرتضوی

2

تحلیل حوادث گسترش یافته در شبکه برق ایران

مدیریت شبکه

3

تحلیل حوادث گسترش یافته در شبکه برق مشهد

برق منطقه‌ای خراسان

4

آخرین دستاوردهای پستهای دیجیتال

شرکت ناری

5

تستهای پیشرفته رله های حفاظتی

دکتر رضوی

6

اتوماسیون و هوشمند سازی شبکه توزیع

مهندس صمدی و دکتر فریدونیان

شرکت توانیر و دانشگاه خواجه نصیر

7

هوشمند سازی مصرف انرژی الکتریکی

مهندس مدقق

شرکت توانیر

8

ملاحظات پیرامونی مهاجرت شبکه های مخابراتی شبکه برق ایران از PDMبهIP

شرکت موننکو

9

راهبری و پایش پستهای بدون اپراتور، چالشها و راهکارها

مهندس حسن پور و مهندس حسنی
برق منطقه ای خراسان

10

بررسی مشکلات بهرهبرداری از سیستمهای اتوماسیون پست

مهندس کردکریمی

سندیکای صنعت برق

11

مطالعه شبکه انتقال و فوق توزیع گیلان به منظور محاسبه تنظیمات بهینه حفاظتی و هماهنگ نمودن رله های حفاظتی در شرايط رینگ باز و بسته

مهندس قمی‌تبار

برق منطقه‌ای گیلان

 

عناوین میزگردها

شماره میزگرد

عنوان میزگرد

1

بومی سازی حفاظت و اتوماسیون در شبکه های برق ایران

2

چالشهای حفاظت و اتوماسیون در شبکه برق ایران


فایل قابل دانلود برنامه کنفرانس