محورهای موضوعی کنفرانس:

        محورهای حوزه حفاظت در سیستم­های قدرت

 • حفاظت شبکه­ های هوشمند الکتریکی
 • کاربرد مفاهیم اینترنت اشیاء (IoT) در حفاظت سیستم­ های قدرت
 • طرح ­های حفاظت از سلامت شبکه برق (SIPS)
 • سیستم­ های حفاظتی ویژه (SPS)
 • پایش، کنترل و حفظ گسترده سیستم­ های قدرت WAMPAC
 • ارائه روش ­ها و الگوریتم­ های جدید حفاظت در سیستم­ های قدرت
 • اثرات تولیدات پراکنده در حفاظت سیستم­ های قدرت
 • امنیت سایبری در سیستم­ های حفاظتی
 • بومی­ سازی سیستم­ های حفاظتی
 • مکان­یابی خطا در شبکه­ های انتقال و توزیع
 • نگهداری، تعمیرات و بهره برداری سیستم های حفاظت
 • سیستم­ های سخت افزاری و نرم افزاری در سیستم­ های حفاظتی
 • کاربرد سیستم­ های نوین مخابراتی در حفاظت شبکه ­های قدرت
 • سازگاری الکترومغناطیسی در سیستم­ های حفاظتی
 • سیستم زمین و سیستم حفاظتی
 • طراحی محدودکننده ­های جریان خطا (FCL)
 • قوس ناگهانی (Arcflash) در تجهیزات برقی و راه­ های کاهش خطرات آن
 • حفاظت اضافه ولتاژ در شبکه­ های قدرت

  محورهای حوزه اتوماسیون در سیستم­های قدرت
 • اتوماسیون در نیروگاه­ ها، شبکه­ های انتقال و توزیع
 • سیستم­ های اتوماسیون برق در صنعت
 • سیستم­ های ارتباطی و مخابراتی در اتوماسیون
 • اتوماسیون در سیستم­ های حفاظت و کنترل
 • قابلیت اطمینان و امنیت در سیستم­ های اتوماسیون
 • نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از سیستم­ های اتوماسیون
 • سیستم ­های سخت افزاری و نرم­ افزاری در اتوماسیون
 • بومی سازی سیستم­ های اتوماسیون
 • اتوماسیون شبکه­ های هوشمند
 • ارتباطات و شبکه­ ها (شامل SCADA، WAMS و WAPS)
 • سنسورهای هوشمند و زیرساخت­ های اندازه­ گیری پیشرفته