محورهای موضوعی کنفرانس:

 

 محورهای حوزه حفاظت در سیستم­های قدرت:

 • حفاظت شبکه ­های هوشمند انرژی الکتریکی
 • کاربرد مفاهیم اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در حفاظت سیستم­ های قدرت
 • طرح­ های حفاظت از سلامت شبکه برق
 • سیستم ­های حفاظتی ویژه و تکفاز
 • پایش، کنترل و حفظ گسترده سیستم­ های قدرت
 • ارائه روش و الگوریتم­ های جدید حفاظت در سیستم­ های قدرت
 • امنیت سایبری در سیستم ­های حفاظتی
 • بومی­سازی ­سیستم­ های حفاظتی
 • مکان­یابی خطا در شبکه ­های توزیع و انتقال
 • نگهداری، تعمیرات و بهره­ برداری سیستم­ های حفاظت
 • سیستم­ های سخت­ افزاری و نرم ­افزاری در سیستم­ های حفاظتی
 • سیستم زمین و سیستم حفاظتی
 • سازگاری الکترومغناطیسی در سیستم­ های حفاظتی
 • اثرات تولید پراکنده در حفاظت سیستم­ های قدرت
 • کاربرد سیستم­ های نوین مخابراتی در حفاظت شبکه­ های برق
 • طراحی محدودکننده ­های جریان خطا و اثرات آن بر سیستم­ های حفاظتی
 • مدل­سازی حالت گذرای سیستم و اجزای شبکه از منظر مطالعه بر سیستم ­های حفاظتی
 • قوس ناگهانی در تجهیزات برقی و راه ­های کاهش آن
 • حفاظت اضافه ولتاژ در شبکه­ های قدرت
 • اثرات سیستم زمین در طراحی سیستم حفاظتی
 • حفاظت در سیستم انتقال مستقیم
 • حفاظت متمرکز در ایستگاه ­های انتقال انرژی و حفاظت انتخابی در پست ­های انتقال
 • حفاظت دینامیک با استفاده از اطلاعات واحدهای اندازه­ گیر فازور
 • حفاظت سیستم­ های قدرت و تاب­ آوری شبکه در شرایط بحران و وقوع پدیده ­های طبیعی
 • طراحی دیجیتال سیستم ­های حفاظت نوین
 • حفاظت سیستم­ های قدرت در سیستم­ های اینورتر محور
 • اثرات هارمونیک بر حفاظت شبکه
 •  سیستم ­های حفاظت اتوماسیون شده

 محورهای حوزه اتوماسیون در سیستم­های قدرت:

 • اتوماسیون در نیروگاه ­ها و پست ­های شبکه
 • اتوماسیون در شبکه­ های انتقال و توزیع
 • سیستم ­های اتوماسیون برق در صنعت
 • زیرساخت­ های ارتباطی و مخابراتی در اتوماسیون و شرایط وقوع بحران
 • اتوماسیون در سیستم ­های حفاظت و کنترل
 • قابلیت اطمینان و امنیت در سیستم­ های اتوماسیون
 • نگهداری، تعمیرات و بهره­ برداری از سیستم ­های اتوماسیون
 • سیستم ­های سخت­ افزاری و نرم­ افزاری در اتوماسیون
 • بومی­ سازی سیستم­ های اتوماسیون
 • اتوماسیون شبکه­ های توزیع جهت افزایش بهره ­برداری
 • سنسورهای هوشمند و زیرساخت­ های اندازه­ گیری پیشرفته
 • اتوماسیون اطلاعات اداری و اتوماسیون اطلاعات صنعتی
 • روش­ های جداسازی فناوری اطلاعات و فناوری عملیاتی
 • خطرات و ایمن ­سازی فناوری عملیاتی
 • داده­ کاوی در بستر اتوماسیون
 • اثر اتوماسیون بر بهبود کیفیت توان و تلفات در شبکه
 • استفاده از نانوتکنولوژی در اتوماسیون شبکه
 • توابع کاربردی سیستم مدیریت توزیع مورد استفاده در مرکز کنترل شبکه توزیع
 • توابع کاربردی سیستم مدیریت انرژی مورد استفاده در مرکز کنترل شبکه فشار قوی