ساختار کنفرانس

کمیته اجرایی کنفرانس:

 

 

 

دکتر محمود اوکاتی صادق

مسئول برگزاری کنفرانس

 
   

دکترسید مسعود برکاتی

دبیر علمی کنفرانس

   

دکتر مژگان ملاحسنی پور

دبیر اجرایی کنفرانس

   

 دکتر احمد خواجه

مسئول دبیر خانه کنفرانس

کمیته علمی کنفرانس:

دکتر محمود اوکاتی صادق

دکترسید مسعود برکاتی

دکتر مژگان ملاحسنی پور

 دکتر احمد خواجه

آقای دکتر ماریان پوپوف

آقای دکتر ام پارکاش مالک

آقای دکتر پیمان دهقانیان

آقای دکتر محمد اسماعیل همدانی گلشن

آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه

آقای دکتر ابراهیم فرجاه

آقای دکتر محمد محمدی

آقای دکتر مهدی اله بخشی

آقای دکتر محمد رستگار

آقای دکتر بهروز ذاکر

آقای دکتر سیدعلی اکبر صفوی

آقای دکتر علیرضا خیاطیان

آقای دکتر محمدحسن آسمانی

آقای دکتر محمدمهدی عارفی

آقای دکتر پاکنوش کریم آقایی

خانم دکتر مریم دهقانی

آقای دکتر صادق جمالی

آقای دکتر معین عابدینی

آقای دکتر احسان حاجی پور

خانم دکتر زهرا مروج

آقای دکتر مجتبی گیلوانژاد

آقای دکتر حامد هاشمی دزکی

آقای دکتر مجید صنایع پسند

آقای دکتر رضا محمدی چبنلو

آقای دکتر کاظم مظلومی

آقای دکتر پیمان جعفریان

آقای مهندس امیرعباس عباسی

آقای دکتر امیر خرسندی

آقای دکتر شهرام منتصر کوهساری

آقای دکتر حسین حسینیان

آقای دکتر مهرداد عابدی

آقای دکتر گئورگ قره‌پتیان

آقای دکتر سید محمد شهرتاش

آقای دکتر حامد نفیسی

آقای دکتر مهدی وکیلیان

آقای مهندس داود حسنی فر

آقای دکتر داود فرخزاد

آقای مهندس مجید خدامی

آقای دکتر سید امیر حسینی

آقای دکتر بابک مظفری

آقای مهندس مصطفی رجبی مشهدی

آقای دکتر تورج امرایی

 

کمیته دائمی کنفرانس:

آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه 

آقای دکتر حسن غفوری فرد 

آقای دکتر سید حسین حسینیان  

آقای مهندس همایون حائری   

آقای مهندس سید زمان حسینی 

آقای دکتر محمودرضا حقی فام 

آقای دکتر هاشم علیپور 

آقای دکترحسن منصف 

آقای دکتر محمد آقاشفیعی 

آقای مهندس غلامرضا خوش خلق 

آقای دکتر اسماعیل همدانی گلشن 

آقای مهندس حسین افضلی 

آقای دکتر داود فرخزاد 

آقای دکتر سیدحمید حسینی 

آقای مهندس محمدحسن متولی زاده 

آقای مهندس رسول موسی الرضایی 

آقای دکتر علیرضا شیرانی  

آقای دکتر سید محمد شهرتاش