ساختار کنفرانس
کمیته اجرایی کنفرانس:

سید محمد شهرتاش

دبیر و دبیر علمی

shahrtash [at] iust.ac.ir

داود عرب خابوری

دبیر کمیته روابط بین الملل و انتشارات

khaburi [at] iust.ac.ir

شهرام جدید

دبیر کمیته ارتباط با صنعت

jadid [at] iust.ac.ir

علیرضا شیخی

دبیر اجرایی

sheikhi [at] hormozgan.ac.ir


کمیته برگزاری کنفرانس:

آقای مهندس سید زمان حسینی
آقای دکتر هاشم علیپور
آقای مهندس عباس بیاتی
آقای مهندس محمدمصطفی کرامت
آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه
قای مهندس محمدرضا حسین زاده
آقای دکتر سید محمد شهرتاش

 

کمیته دائمی کنفرانس:

آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه
آقای دکتر حسن غفوری فرد
آقای دکتر سید حسین حسینیان
آقای مهندس همایون حائری
آقای مهندس آرش کردی
آقای مهندس سید زمان حسینی
آقای دکتر محمودرضا حقی فام
آقای دکتر هاشم علیپور
آقای مهندس رضا ریاحی
آقای دکتر سید حمید حسینی
آقای دکترحسن منصف
آقای دکتر محمد آقاشفیعی
آقای مهندس غلامرضا خوش خلق
آقای دکتر اسماعیل همدانی گلشن
آقای مهندس محمود احمدی پور
آقای مهندس حسین افضلی
آقای مهندس محمدحسن متولی زاده
آقای مهندس رسول موسی الرضایی
آقای دکتر سید محمد شهرتاش