کارگاه های ارائه شده

 

 

 

توجه: کارگاه های آنلاین طبق برنامه زمانبندی درج شده، از طریق اسکای روم برگزار می گردند.

کارگاه های آفلاین پس از تهیه توسط مدرس محترم، لینک ویدئو آن در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.