نحوه تنظیم و فرمت فایل های ارائه شفاهی

  • مقالات به صورت شفاهی پذیرفته شده اند.
  • به منظور پذیرش نهایی مقالات لازم است تا هزینه مربوط به ثبت نام برای هر مقاله توسط یکی از نویسندگان مقاله به حساب کنفرانس پرداخت گردد. در غیر اینصورت مقاله مربوطه از لیست مقالات پذیرفته شده در کنفرانس خارج خواهد شد. (از هر مقاله دو نویسنده در کنفرانس شرکت خواهد کرد.)
  • ارائه مقالات پذیرفته شده (شفاهی) در کنفرانس الزامی است. در غیر اینصورت مقاله مربوطه از لیست مقالات پذیرفته شده کنفرانس خارج خواهد شد.
  • مدت زمان ارائه برای مقالات شفاهی ۱۵ دقیقه است.
  • پژوهشگران عزیز الزامی است فایل ارائه خود را در روزهای برگزاری کنفرانس آماده داشته باشند.

فرمت تهیه فایل ارائه شفاهی:

دانلود فایل نمونه ارائه شفاهی

تذکر مهم: با توجه به شرایط مجازی بودن ارایه مقالات و ضرورت نمایش شایسته اسلایدها برای بهره گیری هرچه بهتر شرکت ‌کنندگان در وبینارها، خواهشمند است موارد ذیل را در تهیه فایل تصویری مقاله خویش حتماً رعایت فرمایید. 

  • اسلایدها از نظر املایی و نگارشی به دقت تصحیح گردد.
  • اولین اسلاید باید شامل عنوان مقاله، نام نویسنده (نویسندگان)، کدمقاله باشد.
  • با توجه به مدت زمان ارایه مقاله (15دقیقه)، از تهیه فایل‌های حجیم خودداری شود. زمانبندی مناسب برای هر یک از بخش‌های مقاله به ویژه جمع‌بندی و نتایج در نظر گرفته شود.