سوالات متداول

سوال: آیا مقالات به زبان انگلیسی نوشته می ­شوند؟ 
 
 پاسخ: مقالات به دو زبان انگلیسی و فارسی پذیرش خواهند شد.
 
 سوال: هر نویسنده مجاز به ارائه چند مقاله به این کنفرانس می­ باشد؟
 
 پاسخ: محدودیتی در ارائه مقاله توسط پژوهشگران نیست.
 
 سوال: آیا بدون مقاله نیز می توان در کنفرانس شرکت کرد؟
 
پاسخ: با توجه به مطرح شدن مباحث علمی در کنفرانس و استفاده از نقطه نظرات اساتید برجسته، پژوهشگران علاقه مند به
 
          حوزه های مرتیط با کنفرانس می توانند به عنوان شرکت کننده بدون مقاله در جلسه کنفرانس حضور داشته باشند، برای 
 
          اطلاعاتبیشتر به لینک هزینه ثبت نام مراجعه فرمایید.
 
سوال: آیا مقاله ارسالی بایستی حتما با یکی از محورهای کنفرانس همخوانی داشته باشد؟
 
 پاسخ: خیر، مقاله شما می­ تواند با یک یا چند محور کنفرانس مرتبط باشد.