هزینه های ثبت نام

پس از تکمیل ثبت‌نام در بخش‌های مختلف، می‌توانید صورتحساب کلیه موارد را به صورت یکجا دریافت و هزینه آن را پرداخت نمایید.

لازم به ذکر است که، نویسندگانی که مقاله آن ها پذیرش میشود، هزینه پذیرش نهایی مقاله را با توجه به کسر هزینه داوری واریز نمایند.

 شماره حساب 2177362604004

شناسه حساب 00100708090000019

 

موضوع پرداخت

هزینه (شرکت ­کنندگان عادی)

هزینه (ویژه اعضایIEEE*)

هر یک مقاله پذیرفته شده

500,000 تومان

400,000 تومان

محققین و متخصصین از صنعت (بدون مقاله)

300,000 تومان

 240,000 تومان

شرکت در کارگاه های آموزشی

500,000 تومان

 400,000 تومان

*شایان ذکر است، به منظور نمایه شدن مقالات در IEEE Xplore هماهنگی­ های لازم در دست اقدام است.