پرداخت هزینه

پس از تکمیل ثبت‌نام در بخش‌های مختلف، می‌توانید صورتحساب کلیه موارد را به صورت یکجا دریافت و هزینه آن را پرداخت نمایید.

پرداخت هزینه ثبت‌نام به سه صورت انجام می‌شود:

۱. پرداخت هزینه به حساب شماره 0304912227 بانک تجارت باجه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بنام امور پشتیبان درآمد اختصاصی

    دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بارگذاری تصویر رسید بانکی

۲. صدور چک به حساب 0304912227 بانک تجارت باجه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بنام امور پشتیبان درآمد اختصاصی دانشگاه

    صنعتی امیرکبیر، و ارسال آن به دبیرخانه همایش

۳. پرداخت آنلاین

  • ثبت نام اعضای IEEE شامل 20% تخفیف خواهد بود.