هزینه های ثبت نام

پس از تکمیل ثبت‌نام در بخش‌های مختلف، می‌توانید صورتحساب کلیه موارد را به صورت یکجا دریافت و هزینه آن را پرداخت نمایید.

پرداخت هزینه ثبت‌نام به روز رسانی می شود

موضوع پرداخت

هزینه (تومان)

هزینه اعضای IEEE با تخفیف 20% (تومان)

هر مقاله پذیرفته شده (دانشجویی)

-

-

هر مقاله پذیرفته شده (غیر دانشجویی)

-

-

دانشجویان (بدون مقاله)

-

-

استادان (بدون مقاله)

-

-

محققین و متخصصین از صنعت (بدون مقاله)

-

-

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

-

-