هزینه های ثبت نام

پس از تکمیل ثبت‌نام در بخش‌های مختلف، می‌توانید صورتحساب کلیه موارد را به صورت یکجا دریافت و هزینه آن را پرداخت نمایید.

پرداخت هزینه ثبت‌نام به سه صورت انجام می‌شود:

۱. پرداخت هزینه به شماره شبا IR230100004001072103007449  بنام درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نزد بانک مرکزی با کد شناسه 300075174140107003200000030900 بابت حمایت از چهاردهمین کنفرانس حفاظت واتوماسیون در سیستمهای قدرت ، و بارگذاری   فیش واریزی و نامه حمایت از چهاردهمین کنفرانس حفاظت واتوماسیون در سیستمهای قدرت   در بخش تکمیل ثبت نام                      تلفن دبیرخانه همایش 02164543307

۲. صدور چک به حساب IR230100004001072103007449 بنام درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی امیرکبیرنزد بانک مرکزی با کد شناسه 300075174140107003200000030900 بابت حمایت از چهاردهمین کنفرانس حفاظت واتوماسیون در سیستمهای قدرت ، و بارگذاری  چک واریزی، فیش واریزی و نامه مبنی بر حمایت از چهاردهمین کنفرانس حفاظت واتوماسیون در سیستمهای قدرت در بخش تکمیل ثبت نام      تلفن دبیرخانه همایش 02164543307

۳. پرداخت آنلاین

موضوع پرداخت

هزینه (تومان)

هزینه اعضای IEEE با تخفیف 20% (تومان)

هر مقاله پذیرفته شده (دانشجویی)

250.000

200.000

هر مقاله پذیرفته شده (غیر دانشجویی)

400.000

320.000

دانشجویان (بدون مقاله)

300.000

240.000

استادان (بدون مقاله)

500.000

400.000

محققین و متخصصین از صنعت (بدون مقاله)

700.000

560.000

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

450.000

360.000