هزینه های ثبت نام

پس از تکمیل ثبت‌نام در بخش‌های مختلف، می‌توانید صورتحساب کلیه موارد را به صورت یکجا دریافت و هزینه آن را پرداخت نمایید.

پرداخت هزینه ثبت‌نام به روز رسانی می شود.

شماره شبا بانک ملی ایران، شعبه رحمت آباد : 360170000000107042256006

شماره حساب سیبا بانک ملی ایران، شعبه رحمت آباد :  0107042256006

طبق توافق بعمل آمده، به منظور بهره گیری از برنامه های مختلف کنفرانس هزینه شرکت در کنفرانس، شرکت در کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی برای محققین و متخصصین از صنعت با اعمال تخفیف پانصد هزار تومان (500000 تومان) در نظر گرفته شده است.

موضوع پرداخت

هزینه (تومان)

هزینه اعضای IEEE با تخفیف 20% (تومان)

هر مقاله پذیرفته شده

واریز فیش 50 هزارتومان

450/000

350/000

عدم واریز فیش 50 هزارتومان

500/000

400/000

محققین و متخصصین از صنعت (بدون مقاله)

300/000

240/000

شرکت در کارگاه های آموزشی

500/000

400/000