راهنمای ثبت نام

ابتدا از منوهای سایت گزینه‌ی ورود به سیستم را انتخاب نمایید. در صفحه ورود به سیستم، فرم شناسه کاربری را انتخاب و پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز، نام کاربری و رمز عبور به ایمیل شما ارسال می‌گردد.

مجدداً به قسمت ورود به سیستم در منوهای سایت مراجعه و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود به صفحه شخصی خود هدایت شده و می‌توانید در قسمت تکمیل ثبت‌نام به پرداخت وجه ثبت‌نام خود اقدام نمایید.

همچمنین برای ثبت نام در کارگاه‌های آموزشی نیز مراحل به همین صورت می‌باشد با این تفاوت که بعد از ورود به سیستم با استفاده از نام کاربری خود بایستی به قسمت کارگاه‌های آموزشی مراجعه نمایید.

پرداخت هزینه

پس از تکمیل ثبت‌نام در بخش‌های مختلف، می‌توانید صورتحساب کلیه موارد را به صورت یکجا دریافت و هزینه آن را پرداخت نمایید.

پرداخت هزینه ثبت‌نام به دو صورت انجام می‌شود:

1. پرداخت هزینه به حساب شماره 0304912227 بانک تجارت باجه دانشگاه صنعتی شریف بنام امور پشتیبان درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی شریف و بارگذاری تصویر رسید بانکی

2. صدور چک به حساب 0304912227 بانک تجارت باجه دانشگاه صنعتی شریف بنام امور پشتیبان درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی شریف، و ارسال آن بهدبیرخانه همایش

3. پرداخت آنلاین