ثبت نام در کارگاه‌های آموزشی
برای ثبت‌نام در کارگاه‌های آموزشی می‌بایست بعد از ورود به سیستم به قسمت کارگاه‌های آموزشی مراجعه فرمایید.