نمایشگاه جانبی

سطح حمایت

مزایا برای حامی

حداقل حمایت مالی (ریال)

بسته طلایی

تخصیص غرفه با متراژ 24 متر مربع در نمایشگاه

100,000,000

درج لوگو و اطلاعات در وب سایت وCDمقالات و بنرهای حاوی معرفی حامیان

درج اطلاعات شرکت یا سازمان در لیست حامیان

پخش تیزر تبلیغاتی شرکت یا سازمان در مراسم افتتاحیه و اختتامیه

امکان تبلیغات در محیط همایش

امکان حضور حداکثر 5 نفر از مدیران و کارشناسان حامی در همایش

امکان شرکت 5 نفر از اعضای شرکت یا سازمان در کارگاه های همایش

اهدای لوح تقدیر به سازمان حامی

امکان قرارگرفتن کاتالوگ و هدیه­ های تبلیغاتی سازمان/ شرکت حامی در پکیج اصلی همایش

 

 

 

 

سطح حمایت

مزایا برای حامی

حداقل حمایت مالی (ریال)

بسته نقره ای

 

تخصیص غرفه با متراژ 12 متر مربع در نمایشگاه

70,000,000

درج لوگو و اطلاعات در وب سایت وCDمقالات و بنر های حاوی معرفی حامیان

درج اطلاعات شرکت یا سازمان در لیست حامیان

امکان تبلیغات در محیط همایش

امکان حضور حداکثر 3 نفر از مدیران و کارشناسان حامی در همایش

امکان شرکت 3 نفر از اعضای شرکت یا سازمان در کارگاه های کنفرانس

اهدای لوح تقدیر به سازمان حامی

امکان قرارگرفتن کاتالوگ و هدیه­ های تبلیغاتی سازمان/ شرکت حامی در پکیج اصلی همایش

 

 

 

سطح حمایت

مزایا برای حامی

حداقل حمایت مالی (ریال)

بسته برنزی

تخصیص غرفه مشترک به متراژ 9 متر مربع

40,000,000

درج لوگو و اطلاعات در وب سایت وCDمقالات

درج اطلاعات شرکت یا سازمان در لیست حامیان

امکان حضور حداکثر 1 نفر از مدیران و کارشناسان حامی در همایش

اهدای لوح تقدیر به سازمان حامی

امکان قرارگرفتن کاتالوگ و هدیه ­های تبلیغاتی سازمان/ شرکت حامی در پکیج اصلی همایش

 

نام سازمان/موسسه/شركت:  *
نام و نام خانوادگی مدیر عامل:  *
نام نماینده/تكمیل‌كننده فرم:  *
سمت نماینده/تكمیل‌كننده:
 كالا و خدمات قابل عرضه در نمایشگاه:
پست الكترونیكی:  *
تلفن:  *
نمابر:
آدرس:
 
اینجانب با آگاهی از شرایط و قبول مقررات نمایشگاه، بدینوسیله تقاضای یک غرفه در متراژ متر مربع را دارم. هزینه اجاره غرفه معادل ریال می باشد،که به حساب درج شده در وب سایت کنفرانس پرداخت شده است.
 فایل اسكن شده فیش:  *
  توجه: فایل تصویر می‌بایست حتماً با فرمت JPG ارسال گردد. سایز فایل نباید از 700 كیلوبایت بیشتر باشد.