حفاظت خطوط انتقال مجهز به IPFC با استفاده از امواج سیار
نویسندگان:
سیدمحمد هاشمی - مهرداد طرفدارحق - هیرش سیدی 
عنوان کنفرانس:
ششمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1390
دریافت فایل مقاله:
HyperLink