روشی جدید برای کاهش اثر TCSC بر حفاظت دیستانس
نویسندگان:
سیدعلی اکبر شهریاری - علی یزدیان
عنوان کنفرانس:
دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1386
دریافت فایل مقاله:
HyperLink