روش جدید تشخیص جریان خطای داخلی از جریان هجومی در ترانسفورماتور قدرت  
نویسندگان:
حسن منصف - سعید لطفی فرد
عنوان کنفرانس:
دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1386
دریافت فایل مقاله:
HyperLink