روش جدید هایبرید برای حفاظت ضد جزیره­ای با استفاده از نرخ تغییرات ولتاژ و تغییر تپ بانک خازنی
نویسندگان:
مهدی گرمرودی - حسین عسکریان ابیانه -  سیدحمید فتحی  -  کاظم مظلومی
عنوان کنفرانس:
ششمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1390
دریافت فایل مقاله:
HyperLink