روش جدید جهت محاسبه انتگرال نامحدود امپدانس مسیر برگشت زمین و اعمال آن برای شبکه های کابلی
نویسندگان:
رویا سادات نیکجو - حسام الدین صادقی - حسین عسگریان ابیانه - سیدمحمد شهرتاش
عنوان کنفرانس:
دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1386
دریافت فایل مقاله:
HyperLink