حذف جریان هجومی ترانسفورماتورهای قدرت سه­فاز از طریق کلیدزنی غیر همزمان فازها با استفاده از مدل جیلز-اترتون و الگوریتم بهینه­سازی PSO
نویسندگان:
رضا حسنی کبوترخانی  -  احسان حاجی پور -  مهدی وکیلیان  -  بیتا عرب سلمان آبادی 
عنوان کنفرانس:
ششمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1390
دریافت فایل مقاله:
HyperLink