لینک های مرتبط
 دانشگاه سیستان و بلوچستان
 انجمن برق و الکترونیک
IEEE logo and symbol, meaning, history, PNG 
                                                                                           

با اتکاء به یاری خداوند مهربان، دانشگاه سیستان و بلوچستان شانزدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری در زمینه حفاظت و اتوماسیون شبکه‌های قدرت در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌کند. همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹) کنفرانس به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

تأکید کنفرانس در بخش کارگاهها برجنبه های آموزش های کاربردی و به روز و در بخش مقالات و سخنرانی‌ها بر جنبه‌های کاربردی، راهبردی و توسعه‌ای است که از سودمندی خاص برای صنعت برق کشور برخوردار باشند.

از تمامی محققین، دانشگاهیان ‌و متخصصین و مهندسین دعوت می‌شود تا با معرفی کارگاههای آموزشی و ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس با تبادل یافته‌های علمی پژوهشی و کاربردی خود موجب پرباری و اثربخشی کنفرانس در راستای اهدافش باشند. در ضمن امکان ارسال مقاله به هر دو زبان فارسی و انگلیسی وجود دارد.

مقالات انگلیسی  (و خلاصه انگلیسی مقالات فارسی) ارایه شده در کنفرانس نمایه IEEE خواهد شد.    

 
 

 

روز 49
ساعت 16
دقیقه
ثانیه
تا شروع کنفرانس
اخبار
لینک های مفید